סדין למיטהן

תמונה של גליל סדין אל בד לבן
סדין חד פעמי למיטה המגיע כגליל העשוי אל בד לשימוש של בתי חולים ומרפאות
₪ 45.00 ללא מע"מ
תתי קטגוריות
כל תתי הקטגוריות